Stacionárne vodíkové systémy

Využitie vodíka ako úložisko energie pre budovy a domácnosti

Využitie fotovoltiky v spojení s elektrolyzérom a palivovým článkom umožní úplnú decentralizáciu energetiky. Prostredníctvom fotovoltických panelov si domácnosť môže vyrábať vlastnú elektrinu a prebytok, ktorý nespotrebuje použije na výrobu vodíka elektrolýzou a uskladní. Z vodíka potom pomocou palivových článkov vyrába elektrinu a používa v čase kedy panely nevyrábajú elektrinu. Batérie sa vybíjajú, ale vodík môže byť uskladnený ľubovoľný čas. Uskladnený vodík vykompenzuje nedostatok slnečného žiarenia v zimnom období. Vodíkové úložiská elektrickej energie raz môžu vyť umiestnené v každej budove.
Vyrobený vodík je tiež možné priamo tankovať do automobilu s palivovými článkami.

Princíp palivového článku

Viete čo je elektrolyzér ? Ak áno, tak palivový článok pracuje presne opačne. Spája vodík a kyslík na vodu a vytvára pritom elektrickú energiu. Aj keď sa to teda volá palivový článok, v skutočnosti tu neprebieha spaľovanie plameňom pri vysokej teplote, ale iba katalytická reakcia pri nízkej teplote. Palivom tu je vodík a kyslík. Ten je v bežných podmienkach v podobe molekúl, ktoré sa privádzajú na špeciálnu membránku. Na jej povrchu sa molekuly plynov vplyvom katalyzátora štiepia na atómy až ióny. Protóny vodíka, ktoré už elektróde odovzdali svoj elektrón, prechádzajú cez membránku k opačnej elektróde, kde sa zlučujú s aniónmi kyslíka za vzniku molekuly vody. Elektróny pritom prechádzajú cez vonkajší elektrický obvod a sú zdrojom elektrickej energie.
Aj keď je pravda, že palivové články a vodíkové technológie sú pre mnohých neznáme, mnohé spoločnosti už majú vyvinuté komerčné produkty založené na tejto technológii. Je len otázkou času kedy sa dostupnosť a cena palivových článkov dostane na takú úroveň, že vodíkové technológie ako vodíkové úložiská elektrickej energie budeme využívať každý deň.