Vodíkové autá

Vodíkové stacionárne systémy

HYDROGEN FUEL CELLS SLOVAKIA

Podpora vodíkových technológií

HYDROGEN FUEL CELLS SLOVAKIA bolo zložené na podporu vodíkových technológií na Slovensku.

Výskum a vývoj

Prevádzame teoretický výskum PEM FC, vytvárame fyzikálne a numerické modely riadenia aktivity FC. 

Edukatívna činnosť

Spolupracujeme s expertmi z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Participujeme na príprave študentov inžinierskeho štúdia a PhD štúdia.

Logo Hydrogen Fuel Cells Slovakia

Najnovšie správy

Vodíková čerpacia stanica

Podpora pre vodíkové čerpacie stanice

V slovenskej legislatíve sa po prvý raz objavila podpora pre budovanie vodíkovej infraštruktúry v doprave -vodíkové čerpacie stanice Na Slovensku motoristi nemajú možnosť používať elektromobily s vodíkovými palivovými článkami (FCEV) pretože v SR neexistujú vodíkové čerpacie stanice (HRS). Budovanie infraštruktúry pre batériové elektromobily (BEV) teda nabíjacie stanice bolo podporované už v minulosti vodíková infraštruktúra takú […]

fuel cell genset, fuel cell generátor

Fuel cell generátor – päťročný projekt sa rozbehol

Vodíkom poháňaný, bez emisný fuel cell generátor ako náhrada za diesel generátor je cieľ Everywh2ere Päť ročný projekt bol naštartovaný EU s cieľom vytvoriť bez emisnú, prenosnú náhradu za diesel generátor. Bez emisný fuel cell generátor by mal byť používaný na dočasné napájanie a zálohu. 12 firiem z Európy tvoria projekt Everywh2ere, a dostali €7 miliónov […]

hydrogen battery

Vodíková batéria

Magnéziovo – vodíková batéria bola vyvinutá Stanfordskými výskumníkmi. Takáto batéria by mohla doplniť energetický mix uskladňovaním solárnej a veternej energie a použiť ju keď je potrebná. Na vode založenú batériu vyvinuli Stanfordskí vedci. Takáto vodíková batéria môže poskytnúť lacný spôsob ako uskladniť solárnu a veternú energiu. Keď svieti slnko a fúka vietor batéria uskladňuje vyrobenú […]

Pozrieť všetky novinky

Vodík je najhojnejšie sa vyskytujúci prvok v prírode. Nevyskytuje sa však izolovane. Je ho možné za pomoci elektrickej energie jednoducho izolovať z vody. Samotný vodík sa dá potom transformovať späť na elektrickú energiu elektrochemickou reakciou za pomoci palivového článku - fuel cell. Týmto sa elektrická energia uskladní do vodíka a použije v prípade potreby.