Vodíkové autá

Vodíkové stacionárne systémy

HYDROGEN FUEL CELLS SLOVAKIA

Podpora vodíkových technológií

HYDROGEN FUEL CELLS SLOVAKIA bolo zložené na podporu vodíkových technológií na Slovensku.

Výskum a vývoj

Prevádzame teoretický výskum PEM FC, vytvárame fyzikálne a numerické modely riadenia aktivity FC. 

Edukatívna činnosť

Spolupracujeme s expertmi zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Participujeme na príprave študentov inžinierskeho štúdia a PhD štúdia.

Logo Hydrogen Fuel Cells Slovakia

Najnovšie správy

Hydrogen vs gasoline

Bezpečnosť vodíka

Toto nie je nové, ale stojí za to si to pripomenúť. Dr. Michael Swain z University of Miami v Coral Gables sa […]

Renewable hydrogen obnovitelny vodik

Komisia stanovila pravidlá pre obnoviteľný vodík

Pravidlá pre obnoviteľný vodík Komisia dnes prijala dva delegované akty (v rámci smernice o obnoviteľných zdrojoch energie), v ktorých navrhla podrobné pravidlá, ako […]

Vodíková čerpacia stanica

Podpora pre vodíkové čerpacie stanice

V slovenskej legislatíve sa po prvý raz objavila podpora pre budovanie vodíkovej infraštruktúry v doprave -vodíkové čerpacie stanice Na Slovensku motoristi nemajú […]

Pozrieť všetky novinky

Vodík je najhojnejšie sa vyskytujúci prvok v prírode. Nevyskytuje sa však izolovane. Je ho možné za pomoci elektrickej energie jednoducho izolovať z vody. Samotný vodík sa dá potom transformovať späť na elektrickú energiu elektrochemickou reakciou za pomoci palivového článku - fuel cell. Týmto sa elektrická energia uskladní do vodíka a použije v prípade potreby.