Vodíkové autá

Vodíkové stacionárne systémy

HYDROGEN FUEL CELLS SLOVAKIA

Podpora vodíkových technológií

HYDROGEN FUEL CELLS SLOVAKIA bolo zložené na podporu vodíkových technológií na Slovensku.

Výskum a vývoj

Prevádzame teoretický výskum PEM FC, vytvárame fyzikálne a numerické modely riadenia aktivity FC. 

Edukatívna činnosť

Spolupracujeme s expertmi z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Participujeme na príprave študentov inžinierskeho štúdia a PhD štúdia.

Logo Hydrogen Fuel Cells Slovakia

Najnovšie správy

Vodíková čerpacia stanica

Podpora pre vodíkové čerpacie stanice

V slovenskej legislatíve sa po prvý raz objavila podpora pre budovanie vodíkovej […]

fuel cell genset, fuel cell generátor

Fuel cell generátor – päťročný projekt sa rozbehol

Vodíkom poháňaný, bez emisný fuel cell generátor ako náhrada za diesel generátor […]

hydrogen battery

Vodíková batéria

Magnéziovo – vodíková batéria bola vyvinutá Stanfordskými výskumníkmi. Takáto batéria by mohla […]

Pozrieť všetky novinky

Vodík je najhojnejšie sa vyskytujúci prvok v prírode. Nevyskytuje sa však izolovane. Je ho možné za pomoci elektrickej energie jednoducho izolovať z vody. Samotný vodík sa dá potom transformovať späť na elektrickú energiu elektrochemickou reakciou za pomoci palivového článku - fuel cell. Týmto sa elektrická energia uskladní do vodíka a použije v prípade potreby.