Vodíkové autá

Vodíkové stacionárne systémy

HYDROGEN FUEL CELLS SLOVAKIA

Podpora vodíkových technológií

HYDROGEN FUEL CELLS SLOVAKIA bolo zložené na podporu vodíkových technológií na Slovensku.

Výskum a vývoj

Prevádzame teoretický výskum PEM FC, vytvárame fyzikálne a numerické modely riadenia aktivity FC. 

Edukatívna činnosť

Spolupracujeme s expertmi zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Participujeme na príprave študentov inžinierskeho štúdia a PhD štúdia.

Logo Hydrogen Fuel Cells Slovakia

Najnovšie správy

Renewable hydrogen obnovitelny vodik

Komisia stanovila pravidlá pre obnoviteľný vodík

Pravidlá pre obnoviteľný vodík Komisia dnes prijala dva delegované akty (v rámci smernice o obnoviteľných zdrojoch energie), v ktorých navrhla podrobné pravidlá, ako […]

Vodíková čerpacia stanica

Podpora pre vodíkové čerpacie stanice

V slovenskej legislatíve sa po prvý raz objavila podpora pre budovanie vodíkovej infraštruktúry v doprave -vodíkové čerpacie stanice Na Slovensku motoristi nemajú […]

fuel cell genset, fuel cell generátor

Fuel cell generátor – päťročný projekt sa rozbehol

Vodíkom poháňaný, bez emisný fuel cell generátor ako náhrada za diesel generátor je cieľ Everywh2ere Päť ročný projekt bol naštartovaný EU s […]

Pozrieť všetky novinky

Vodík je najhojnejšie sa vyskytujúci prvok v prírode. Nevyskytuje sa však izolovane. Je ho možné za pomoci elektrickej energie jednoducho izolovať z vody. Samotný vodík sa dá potom transformovať späť na elektrickú energiu elektrochemickou reakciou za pomoci palivového článku - fuel cell. Týmto sa elektrická energia uskladní do vodíka a použije v prípade potreby.