Podpora vodíkových technológií

HYDROGEN FUEL CELLS SLOVAKIA bolo zložené na podporu vodíkových technológií na Slovensku.

Výskum a vývoj

Prevádzame teoretický výskum PEM FC, vytvárame fyzikálne a numerické modely riadenia aktivity FC. 

Edukatívna činnosť

Spolupracujeme s expertmi zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Participujeme na príprave študentov inžinierskeho štúdia a PhD štúdia.