Výskum a vývoj

Prevádzame teoretický výskum PEM FC, vytvárame fyzikálne a numerické modely riadenia aktivity FC.