Edukatívna činnosť

Spolupracujeme s expertmi z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Participujeme na príprave študentov inžinierskeho štúdia a PhD štúdia.