Edukatívna činnosť

Spolupracujeme s expertmi zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Participujeme na príprave študentov inžinierskeho štúdia a PhD štúdia.