Podpora pre vodíkové čerpacie stanice

Vodíková čerpacia stanica

V slovenskej legislatíve sa po prvý raz objavila podpora pre budovanie vodíkovej infraštruktúry v doprave -vodíkové čerpacie stanice

Na Slovensku motoristi nemajú možnosť používať elektromobily s vodíkovými palivovými článkami (FCEV) pretože v SR neexistujú vodíkové čerpacie stanice (HRS). Budovanie infraštruktúry pre batériové elektromobily (BEV) teda nabíjacie stanice bolo podporované už v minulosti vodíková infraštruktúra takú výhodu nemala. Nové vodíkové čerpacie stanice môžu čoskoro pribudnúť.

Vláda SR 13.11.2019 schválila dokument Revízia a aktualizácia Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami. V tomto dokumente je po prvý raz uvedená podpora pre budovanie aj vodíkových čerpacích staníc (HRS). Na základe novelizácie zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií, MH SR zaviedlo dotačný mechanizmus podpory na výstavbu aj čerpacej stanice na vodík, kde oprávneným žiadateľom môže byť obec alebo vyšší územný celok, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba.

Dotáciu možno poskytnúť:
a) fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, a to najviac vo výške 75 % z celkových oprávnených výdavkov projektu,
b) obci alebo vyššiemu územnému celku a nimi zriadenej organizácii, a to najviac vo výške 95 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Schválený dokument v plnom znení je možné stiahnuť tuvodíkové čerpacie stanice

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *