Táto časť stránky sa práve prerába. Dostupná je zatiaľ anglická mutácia.

V decembri 2018 bolo založené občianske združenie s názvom

Hydrogen Fuel Cells Slovakia

Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.

Účel založenia združenia: podpora rozvoja vodíkových technológií v SR

Sídlo: Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava – Karlova Ves IČO: 52065731

Členovia prípravného výboru: Prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD. Assoc.Prof. Eng. Ján Vlnka, PhD. Ing. Ferdinand Bulla