V decembri 2018 bolo založené občianske združenie s názvom

Hydrogen Fuel Cells Slovakia

Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.

Účel založenia združenia: podpora rozvoja vodíkových technológií v SR

Sídlo: Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava – Karlova Ves
IČO: 52065731

Členovia prípravného výboru:
Prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD.
Assoc.Prof. Eng. Ján Vlnka, PhD.
Ing. Ferdinand Bulla