Hydrogen vs gasoline

Bezpečnosť vodíka

Toto nie je nové, ale stojí za to si to pripomenúť. Dr. Michael Swain z University of Miami v Coral Gables sa […]

Production of Hydrogen, vodík

Výroba vodík – HyBalance

Výroba vodíka v projekte HyBalance HyBalance elektráreň bude zakrátko pripravená na testovanie prevádzky kde bude prebiehať výroba vodíka  z prebytočnej energie z veterných […]

Vodíková električka v Číne

Prvá vodíková električka v Číne

Prvá vodíková električka v Číne. Jediná emisia je voda, električka nevypúšťa žiadne emisie. Žiadne oxidy nitrogénu sa neprodukujú nakoľko teplota reakcie v palivových článkoch […]